Stichting Ganpati Padam Nataykala logo

Ganpati Padam Nataykala (G.P.N.) is een stichting,
opgericht in 1997.

Ganpati
God Ganpati, een andere naam voor Ganesh
Padam
Voeten
Nataykala
Theaterkunst

Doelstelling

Het versterken van de participatiegraad van de Hindoestanen aan het proces van kunst- en cultuurontwikkeling. Immers, kunst en cultuur zijn middelen om een sociale cohesie te stimuleren. Zo kun je andere bevolkingsgroepen actief betrekken bij het sociale leven van andere in Nederland woonachtige groepen. Door bijvoorbeeld ouderen, jongeren en vrouwen te betrekken bij theaterproducties, willen wij hun sociale competenties versterken en daarmee hun startkansen in de samenleving. Identiteitsbevordering onder met name jongeren is essentieel in dit verband. Wij erkennen dat dit een categorale benadering is die soms verkokerend werkt, maar het kan ook zijn kracht hebben.

Doelstelling m.b.t. de jongeren

Het vergroten van het cultureel kapitaal van jongeren vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs en van het voortgezet onderwijs, ten einde hun visie op de samenleving te verbreden. Zeker voor groepen jongeren die sociaal geïsoleerd zijn, is het belangrijk om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Voor veel jongeren in de lagere sociale klassen is kunst en cultuur een brug te ver. Een reden hiervoor is vaak een gebrek aan interesse bij ouders of opvoeders. Een ander reden is, dat de economische positie het niet toelaat om bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan musea, theaters, exposities e.d.

Algemene doelstelling

Het uitoefenen, bevorderen en het onder alle geledingen van het Nederlandse volk brengen van theater- en filmproducties, die zijn gestoeld op de Hindoestaanse traditie in meest brede zin.

Kennis van kunst en cultuur vergroot het cultureel kapitaal en daarmee de algemene ontwikkeling. Kunst en cultuur zijn uitingsvormen van beschavingen die onze wereld gekend heeft en nog steeds kent. Het geeft de mens inzicht in gedachten en gevoelens van anderen. Het is daarbij belangrijk op te merken dat kunst niet alleen een uitingsvorm is van de dominante cultuur, maar het vertolkt ook gedachten, ideologieën en inzichten van minderheidsgroepen.

Partners & Sponsoren